Skip to product information
1 of 3

ISTORYA STUDIOS, INC.

AP Komiks BAYBAYIN: Si Bela at ang mga letra

Regular price ₱295.00
Sale price ₱295.00 Regular price
Sale Sold
Tax included.

Baybayin: “Si Bela at mga Letra”

 

A…ba…ka…da… Aba? Nakakabasa ka na pala! Kaya’t heto, basahin mo ang kwento ni Bela, ang batang “polyglot” na sa kanyang murang edad ay marunong na agad sa ilang lenggwahe. Sanay mag-Ingles, bihasa sa Japanese at Korean—pati Cyrillic ay inaaral niya! Ito ay hanggang sa mahumaling siya sa isang pamamaraan ng pagsulat na lokal sa ating bansa, ang baybayin. 

 

ᜀᜃᜓ ᜀᜌ᜔ ᜉᜒᜎᜒᜉᜒᜈᜓ

 

Ano, gusto mo na rin bang matuto ng baybayin para mabasa mo ang nakasulat sa itaas? Samahan si Bela sa kanyang paglalakbay patungo sa mas malalim na pagpapahalaga sa ating sariling wika at kultura.